Akce

Oslava života

 Zvu tě do společného kruhu nultého ročníku jarního svátku radosti, plodnosti, lásky a harmonie.

 Kdy? O prvním jarním úplňku v pátek 19. dubna 2019 od 19 hodin

Kde? Na louce za mlýnem Žijícího skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem

Probuďme k životu zapomenuté rituály oslavující nadcházející čas Jasného ohně a Dračí síly. Spojme se v tanci, písních, metání košťat, pletení věnců, hodování, ale i v tichu, soustředěnosti…

Muži na koních i pěšmo obejdou polnosti, vyženou zlé duchy a požehnají úrodě, ženy bíle oděné a zcela tiše bez jediného slova donesou od studánky průzračnou vodu, která očistí nejen nás samé, ale i naše stavení, zvířata, rostliny a vše kolem. Oba průvody se setkají u ekumenického pomníčku a zvolený zástupce mužů a žen zahájí slavnost. Křesadly rozděláme proti směru hodinových ručiček kruhový oheň, symbol zastavení času. Rozeznějí se písně, bubny a jiné hudební nástroje. Společně vyrobíme březová košťata ze suchých větví, do kterých vložíme imaginací vše, co chceme v ohni spálit. Ke kruhovým tancům pak uvijeme věnce z čerstvých větiček či květů. Po setmění nás čeká tanec s drakem, přeskakování ohně, metání košťat, bubnování, zpívání, hodování.

Posvátnou vodu si může každý odnést domů do svého stavení, dát napít všem a pokropit dvůr i chlév s prosbou o ochranu a plodnost.

S sebou:  nejrůznější hudební nástroje

 • jídla víc než sníš
 • ženy bílé (světlé) šaty či sukně s halenami a muži tmavé oblečení  na zahájení (věci na převlečení, chceš-li)
 • džbánek na vodu
 • kdo má, vezme křesadla s troudem, staré březové koště, svého koně

Sraz 20 minut předem, aby byl čas na odložení jídla a věcí/převlečení. V 19 hodin začne slavnost průvodem. Bude-li zájem, po domluvě možný svoz z vesnice mikrobusem.

Vstupné zdarma

27. a 28. dubna 2019 Véki Yoga Litvínov (Veksido-Zazen)

Sebepoznání a rozvoj vlastního biovědomí je cestou ke šťastnému životu. Staňme se lístečky jara, co tančí ve vánku vesmírné pospolitosti. Mistr Zen Monto de Paco, Daniel Lazennec nás zve do vnitřního ticha. Místo pro tebe je ještě volné. Nic ti nebrání vykročit na cestu k sobě. Jen vlastní rozhodnutí.

Začátek v sobotu 8.45 hodin Zazen Veksido (s sebou zafu nebo kuseno, případně větší polštář na sezení nebo deku, stočenou karimatku). V 10.30 pak začíná první lekce Véki Yoga. Předpokládaný konec v 18.30 hod.

V neděli začátek ve stejný čas Zazen Veksido i Véki Yoga. Konec v 11.30 hod.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč (bez Veksido 750 Kč)
 • S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení, svačinu
 • Více info na 773 578 177

Proběhlé akce:

10. a 11. listopadu 2018AI-KI-DOI  pod vedením Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč
 • Více info na 605 734 076

3. a 4. listopadu 2018: Véki Yoga , seminář Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč
 • Začátek v 10 hodin po oba dny (od 8 do 9 h Vekigo Zen), předpokládaný konec v sobotu 18.30 h, v neděli ve 13.30 h
 • S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení, svačinu
 • Více info na 773 578 177

27. října 2018: Zen Vekigo pod vedením  Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: klášter Osek (okres Teplice)
 • Účastnický poplatek: 450 Kč
 • Začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 17 hodin
 • S sebou: kuseno nebo zafu, pohodlné oblečení raději tmavších odstínů, lžíci, misku, skleničku nebo hrneček, svačinu na celý den, přezůvky.
 • Více info na 773 578 177

10. března 2018 – Evropsky významná místa Podkrušnohoří – keltský poklad a Obří pramen v Lahoští. Hrob –  místo, kde začala třicetiletá válka.

Více: Vřídla, stejně jako pahorky a hory, bývaly pro Kelty posvátným vstupem do podzemní svatyně. Jedna taková svatyně, proměněná k nepoznání a uzoufání, bývala v Lahošti na Teplicku. Obří pramen, ze kterého dnes nezbylo téměř nic, býval v pohanských časech bájným místem s teplou i léčivou vodou. Právě tam ukryli Keltové svůj poklad. Právě tady mají pravý původ teplické lázně, které však obdobně jako těžba uhlí, Obří pramen v Lahošti dovedly k zániku. Vydejme se na pouť do časů dávných a oslavme znovu důstojnost onoho místa. Místa, které naši předci chránili stejně jako víru čistých srdcí, lásky a nechtění, nehromadění majetku a peněz, víru sounáležitosti.  Odtud přejedeme do Hrobu, města nedalekého, kde na počátku 17. století započaly rebélie lidí nekatolického vyznání, které vedly ke stavovskému povstání, bitvě na Bílé Hoře a třicetileté válce. Základy kostela, který tehdy protestanti chránili svými životy, a který byl přesto v prosinci roku 1617 na příkaz arcibiskupa Lohelia vypálen, byly v Hrobu až po tři sta letech náhodně objeveny, v šedesátých letech minulého století restaurovány. V Hrobu je památník odčinění Bílé Hory. Symbolicky, 12. prosince 1900, zde byl položen základní kámen evangelického kostela Vzkříšení, který byl o dva roky později předán veřejnosti. Po druhé světové válce, s odsunem Němců a jejich protestantské víry, evangelický kostel Vzkříšení chátral a chátral. Dnes je vypsána veřejná sbírka na jeho opravu a vedení Královského horního města Hrob dalo zpracovat projektovou studii na jeho opravu. I v Hrobu bývala v 9. století pohanská svatyně. Možná, že objevíme souvislosti obou kdysi dávno posvátných míst.

Místo konání: Lahošť a Hrob na Teplicku, sraz ve 14 hodin na parkovišti vlakového nádraží Duchcov

Účastnický poplatek: 250 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

28. dubna 2018Tvoříme v radosti prostor lásky, rodová inspirace podle sibiřské poustevnice Anastasie, svobodné přírodní domy a permakulturní zahrady.

Více: Ruský podnikatel a spisovatel Vladimír Megre dal ve svých kníhách o sibiřské poustevnici Anastasii lidem vizi radostného, svébytného a svobodného žití na svých rodových statcích, kvetoucích zahradách skýtajících nejen hojnost potravinové soběstačnosti, ale také estetické, čisté a přirozené prostředí blahodárně působící na člověka vědomého si své sounáležitosti se Zemí, s celým vesmírem. Nechme se inspirovat, každý můžeme změnit svůj život v prostor lásky.

Místo konání: Jindřichovice pod Smrkem

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

12. května 2018 – Zen Vekigo pod vedením  Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Místo konání: klášter Osek (okres Teplice)

Více info na 733 726 801

19. – 20. května 2018 – Véki Yoga  – seminář Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Více: Veki Yoga staví na rozvoji šestého smyslu – biovědomí, tedy na pocitech a využívání dechových a neurosvalových zdrojů. Biovědomí rozvíjí pravou mozkovou hemisféru a harmonizuje neurosvalový systém.  Je zdrojem energie každodenního života i takzvaným neuropedagogem. Biovědomí bylo vloženo každému z nás, ale civilizační vzorce chování, vzdělání, byznys, materiální vnímání světa nás od tohoto šestého smyslu oddělilo. Techniky Veki Yogy nám ukazují cestu zpět do svého nitra, do síly vlastního dechu.

Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov

Účastnický poplatek: 600 Kč

S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení

Registrace přes kontaktní formulář

26. – 27. května 2018 – AI-KI-DOI  pod vedením Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov

Více info na 605 734 076

21. července 2018 Pouť do nejstarší české jeskyně Máří Magdalény spojená s oslavou ženství

Místo konání: Kladensko

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

22. září 2018Výlet za vztyčenými stélami megalitických staveb Lounska spojený s oslavou mužství

Místo konání: Lounsko

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář